Šta je nutricionizam?

Nutricionizam ili nauka o prehrani je primenjena prirodna nauka o hranjenju tela koja proučava odnos između čoveka i hrane i implikacije koje proizlaze iz tog odnosa i reflektuju se na sociološki, psihološki, fiziološki i biohemijski aspekt. Temelji se na osnovnim principima hemije i biohemije, biologije i mikrobiologije, fiziologije i anatomije te genetike.

U praksi obuhvata i principe nauke poput poljoprivrede, prehrambene tehnologije, biotehnologije, antropologije, medicine, sociologije, psihologije i ekonomije. Istraživanja s područja nutricionizma imaju vodeću ulogu u shvatanju mnogih procesa vezanih uz prehranu i pojavu bolesti i poremećaja, ali i u shvatanju uloge prehrane u moduliranju genetskog potencijala pojedinca. Grane nutricionizma su nauka o hrani, dijetoterapija, hemija hrane i biohemija hrane.

nutricionizam - poliklinika megaclinic - subotica