Šta radi onkolog?

Onkologija je specijalizovana disciplina medicine koja se bavi tretmanom kancera i tumora.

Onkologija je područje medicine koje se bavi prevencijom, dijagnostikom i terapijom raka i tumora.

Danas se značajan broj bolesnika sa malignim tumorima može izlečiti. Tačna dijagnoza, dobro isplanirano i sprovedeno lečenje, od početka, je najznačajnije za postizanje uspeha u lečenju. Korišćenje najnovijih lekova, novih tehnologija, naprednih terapija povećava šanse za izlečenje.

Lečenje i nega koju pružamo omogućuje najbolji kvalitet života u svim fazama bolesti.

Rana dijagnostika karcinoma znači blagovremeno započinjanje lečenja i izlečenje. Dijagnostičke procedure su jednostavne, lake za izvođenje.

Onkologija - Megaclinic poliklinika Subotica