Usluga Cena
Tretman akupunkture 1000,00
Kineziotejping (lepljenje japanske trake protiv bola) 600,00
Ginekološki pregled 1600,00
Specijalistički pregled 2000,00
Kardiološki pregled + EKG 3500,00
Kontrola 1000,00
Kontrola kod kardiologa 2000,00
Ultrazvuk ginekološki 1600,00
Papa test 800,00
Vaginalni sekret 500,00
Kolposkopija 2000,00
NT 2500,00
GNN 3000,00
CTG 800,00
Eho srca 5000,00
Ergometrija 5000,00
Holter krvnog pritiska 5000,00
Holter EKG 5000,00
EKG 500,00
Kontrola pejsmejkera 6000,00
Stress eho 12000,00
Stress eho medikamentozni 14000,00
Kardiološki pregled kod lekara profesora 4000,00
Psihijatrijski pregled (30 / 45 / 60 min) 2500,00

3000,00

3500,00

Endokrinološki pregled kod lekara profesora 4000,00
Kontrola endokrin. kod lekara profesora 3000,00
Punkcija štit. žlezde 6000,00
Ultrazvuk štit. žlezde kod lekara profesora 3200,00
Pregled i ultrazvuk štit. žležde kod lekara profesora 6500,00
Punkcija sa analizom 3500,00
Pregled i ultrazvuk 3000,00
Pregled i blokada 2500,00
Ultrazvuk gornjeg abdomena 2000,00
Ultrazvuk donjeg abdomena 2000,00
Ultrazvuk gornji + donji abdomen 2500,00
Ultrazvuk štit. žlezde 2000,00
Ultrazvuk dojki 2500,00
Ultrazvuk kukova novorođenčadi 2000,00
Colordopler karotida 4000,00
Colordopler gornjih ekstremiteta 4000,00
Colordopler donjih ekstremiteta 4000,00
Colordopler gornjih i donjih ekstremiteta 7200,00
RT 4000,00
RT ginekološki 6000,00
Infuzija 700,00
I.m. injekcija 200,00
I.v. injekcija 300,00
Previjanje 500,00
Mala intervencija 6000,00
Alergo test 2500,00
Nutricionistički pregled:

prvi / drugi pregled

2500,00

2000,00

Kognitivna terapija

30 / 60 minuta

1000,00

2000,00

Osteodensiometria 1500,00
Kućna poseta lekara opšte prakse 3000,00
Inseminacija 40000,00

Cenovnik laboratorije

Usluga Cena
HUMANOLOGIJA
 Vađenje krvi / rezultati: isti dan  100,00
 Sedimentacija (Se) / rezultati: isti dan  100,00
 Kompletna krvna slika (KKS) / rezultati: isti dan  450,00
 Vađenje krvi na terenu / rezultati: isti dan   500,00
BIOHEMIJA
 Šećer u krvi (Šuk) / rezultati: isti dan  120,00
 Urea / rezultati: isti dan 120,00
 Kreatinin / rezultati: isti dan 120,00
 Acidum uricum / rezultati: isti dan 120,00
 Bilirubin T / rezultati: isti dan 120,00
 Bilirubin D / rezultati: isti dan 120,00
 Apo A / rezultati: naredni dan 120,00
 Apo B / rezultati: naredni dan 120,00
 Lipoprotein A / rezultati: naredni dan 120,00
 Totalni proteini / rezultati: isti dan 120,00
 Albumini / rezultati: isti dan 120,00
 Laktat / rezultati: naredni dan 400,00
 Ceruloplazmin / rezultati: naredni dan  900,00
 ALP / rezultati: isti dan  120,00
 AST / rezultati: isti dan 120,00
 ALT / rezultati: isti dan 120,00
 AMY-U / rezultati: isti dan  250,00
 AMY-S / rezultati: isti dan  250,00
 LDH / rezultati: isti dan  200,00
 GGT / rezultati: isti dan  200,00
 CK-NAC / rezultati: naredni dan  300,00
 CK-MB / rezultati: naredni dan  350,00
 Troponin I / rezultati: isti dan  1300,00
 Pankreasna amilaza / rezultati: naredni dan  500,00
 ACE / rezultati: naredni dan  1400,00
 Lipaza / rezultati: naredni dan  400,00
 Holinesterraza / rezultati: naredni dan  400,00
 Kisela fosfataza / rezultati: naredni dan  150,00
 Mioglobin / rezultati: naredni dan  1500,00
 Hepatogram / rezultati: isti dan  600,00
 Holesterol / rezultati: isti dan  150,00
 Trigliceridi / rezultati: isti dan  200,00
 Na / rezultati: naredni dan  150,00
 K / rezultati: naredni dan  150,00
 Mg / rezultati: naredni dan 150,00
 Ca / rezultati: naredni dan 150,00
 P / rezultati: naredni dan 150,00
 CI / rezultati: naredni dan 150,00
 Cu / rezultati: naredni dan  700,00
 Li / rezultati: naredni dan  500,00
 Cross Laps / rezultati: naredni dan  1700,00
 Jonizovani Ca / rezultati: naredni dan  450,00
 Zn / rezultati: naredni dan  700,00
 Pb (heparin) / rezultati: naredni dan  2500,00
 Serumsko Fe / rezultati: naredni dan  200,00
 TIBC-UIBC / rezultati: naredni dan  250,00
 Feritin / rezultati: naredni dan  1200,00
 Vitamin B 12 / rezultati: naredni dan  1100,00
 Folna kiselina / rezultati: naredni dan  1200,00
 Transferin / rezultati: naredni dan  1000,00
 Haptoglobin / rezultati: naredni dan  700,00
 Eritropoetin / rezultati: naredni dan  1900,00
 OGTT / rezultati: isti dan  800,00
 HbA1c / rezultati: naredni dan  950,00
 Insulin / rezultati: isti dan  1000,00
 C-peptid / rezultati: naredni dan  2000,00
 Anti-insulinska At / rezultati: naredni dan  1200,00
 IgE na humani insulin / rezultati: do 15 dana  2000,00
 Anti IA2 (Tyrosin phosphat) / rezultati: do 8 dana  2200,00
 GAD Antitela  / rezultati: do 8 dana  2200,00
 Anti ICA  4800,00
 PT / rezultati: isti dan  300,00
 Fibrinogen / rezultati: naredni dan  300,00
 Vreme koagulacije / rezultati: isti dan  150,00
 Vreme krvarenja / rezultati: isti dan  150,00
 D-dimer / rezultati: isti dan (za dva sata)  1900,00
 aPTV / rezultati: naredni dan  300,00
 Heparin / rezultati: naredni dan  1700,00
 Antitrombin III / rezultati: naredni dan  2200,00
 Lupusna At / rezultati: naredni dan  1200,00
 Beta HCG / rezultati: isti dan  1000,00
 AFP / rezultati: isti dan  1000,00
 Free HCG / rezultati: naredni dan  1450,00
 Free E3 / rezultati: naredni dan  900,00
 PAPP-a / rezultati: naredni dan  1450,00
URINI
 Šećer u mokraći (Šum) / rezultati: isti dan  150,00
 Urin komplet / rezultati: isti dan  250,00
 Opojne droge-opijati morf.her.cod / rezultati: naredni dan  800,00
 Opojne droge-canabis hasis / rezultati: naredni dan  800,00
 Opojne droge-cocain / rezultati: naredni dan 800,00
 Opojne droge-amphet metamf. / rezultati: naredni dan 800,00
 Opojne droge-benzodiazepini / rezultati: naredni dan 800,00
 Opojne droge-barbiturati / rezultati: naredni dan 800,00
 Opojne droge-metadon / rezultati: naredni dan 800,00
 VMA (diureza) / rezultati: do 4 dana  1900,00
 Ketoholamini (diur.) / rezultati: do 4 dana  4000,00
 Proteini u urinu / rezultati: naredni dan  300,00
 Mikroalbumini / rezultati: naredni dan  900,00
 Kreatinin u urinu / rezultati: naredni dan  120,00
 Kreatinin klirens / rezultati: naredni dan  240,00
 Urea u urinu / rezultati: naredni dan  120,00
 Kliren uree / rezultati: naredni dan  240,00
 U-Ca / rezultati: naredni dan  140,00
 U-P / rezultati: naredni dan  140,00
 5-HIA / rezultati: do 4 dana  1800,00
 Metanefrin / rezultati: do 8 dana  3900,00
 17-ketosteroidi / rezultati: do 8 dana  1800,00
 17-OH-kortikosteroidi / rezultati: do 8 dana  1800,00
 U-kortizol / rezultati: naredni dan  850,00
 Aldosteron / rezultati: do 4 dana  1500,00
 Bence Jones proteini / rezultati: naredni dan  500,00
 Imunoelektroforeza urina / rezultati: do 8 dana  1200,00
 Osmolalnost urina / rezultati: naredni dan  500,00
 Bakar u urinu / rezultati: do 8 dana  2100,00
LEKOVI
 Acidum valproicum / rezultati: naredni dan  1200,00
 Karbamazepin / rezultati: naredni dan 1200,00
 Phenobarbiton / rezultati: naredni dan 1200,00
 Phenitoin / rezultati: naredni dan 1200,00
 Digoksin / rezultati: naredni dan 1200,00
HORMONI
 T3 / rezultati: isti dan  600,00
 T4 / rezultati: isti dan  600,00
 TSH / rezultati: isti dan  600,00
 FT3 / rezultati: isti dan  650,00
 FT4 / rezultati: isti dan  650,00
 Tg / rezultati: naredni dan  1100,00
 Anti-Tg-Ab / rezultati: isti dan  1100,00
 Anti-TPO-Ab / rezultati: isti dan  1100,00
 Auto At na TSH receptore / rezultati: naredni dan  2200,00
 LH / rezultati: isti dan  750,00
 FSH / rezultati: isti dan  750,00
 Cortisol / rezultati: naredni dan  850,00
 Prolactin / rezultati: isti dan  750,00
 Estradiol / rezultati: isti dan  750,00
 Progesteron / rezultati: isti dan  750,00
 Testosteron / rezultati: naredni dan  750,00
 Free Testosteron / rezultati: do 4 dana  1200,00
 Dihidro Testosteron / rezultati: do 8 dana  2100,00
 Hormon rasta / rezultati: naredni dan  1100,00
 SHBG / rezultati: naredni dan  1100,00
 DHEA-SO4 / rezultati: naredni dan  1100,00
 Androstenedion / rezultati: naredni dan  1500,00
 IgF1 / rezultati: naredni dan  1500,00
 PTH-intact / rezultati: naredni dan  1100,00
 Kalcitonin / rezultati: naredni dan  1300,00
 Osteocalcin / rezultati: naredni dan  1500,00
 Aldosteron / rezultati: do 4 dana  1500,00
 Leptin / rezultati: do 8 dana  1200,00
 ADH (Vazopresin) / rezultati: do 15 dana 3500,00
 17-OH Progester / rezultati: do 4 dana 1300,00
 Homocistein (KS) / rezultati: naredni dan 2200,00
 Anti Mullerian horn. / rezultati: naredni dan 2400,00
 Inhibin B. / rezultati: do 4 dana 2200,00
 TBG / rezultati: naredni dan 1500,00
 ACTH / rezultati: naredni dan  1100,00
 Adrenalin KS / rezultati: do 8 dana 1500,00
 Noradrenalin-KS / rezultati: do 8 dana 1500,00
 Dopamin-KS / rezultati: do 8 dana 1500,00
 Serotonin / rezultati: do 8 dana 5000,00
 Renin (PRA) / rezultati: naredni dan 2000,00
 IGFBP3 / rezultati: naredni dan 1500,00
 Gastrin / rezultati: naredni dan 1600,00
 Inhibin A. / rezultati: do 8 dana 2900,00
TUMORMARKERI
 CEA / rezultati: isti dan 1100,00
 Ca 125 / rezultati: isti dan 1200,00
 Ca 15-3 / rezultati: naredni dan 1200,00
 Ca 19-9 / rezultati: naredni dan 1200,00
 PSA / rezultati: isti dan 1100,00
 Free PSA / rezultati: naredni dan 1100,00
 AFP / rezultati: isti dan 1000,00
 ²-HCG / rezultati: isti dan 1000,00
 Ca 72-4 / rezultati: naredni dan 1300,00
 NSE / rezultati: naredni dan 1600,00
 Cyfra 21-1 / rezultati: naredni dan 1600,00
 ²-2 mikroglobulin / rezultati: naredni dan 1400,00
 TATI (Tumor asoc. tripsin inhib.) / rezultati: do 8 dana 2900,00
 ACE / rezultati: naredni dan 1400,00
 Hromogranin A / rezultati: do 4 dana 3000,00
 Protein S-100 / rezultati: naredni dan 3300,00
 UBC (Kancer mokr. besike) (urin) / rezultati: do 8 dana 2800,00
 TPA (Tkivni polipeptidni antigen) / rezultati: do 15 dana 3500,00
 VIP (Vazointestinalni polipeptid) / rezultati: do 8 dana 7500,00
IMUNOLOGIJA
 W-Rose / rezultati: naredni dan  700,00
 RF / rezultati: naredni dan  600,00
 C3 / rezultati: naredni dan 600,00
 C4 / rezultati: naredni dan 600,00
 IgA / rezultati: naredni dan 600,00
 IgG / rezultati: naredni dan 600,00
 IgM / rezultati: naredni dan 600,00
 IgE / rezultati: naredni dan  1000,00
 CRP / rezultati: isti dan  1000,00
 ASTO / rezultati: naredni dan  600,00
 CIC / rezultati: naredni dan  1000,00
 ANA / rezultati: naredni dan  1400,00
 pANCA (anti-MPO) / rezultati: do 4 dana  1400,00
 cANCA (anti-PR3) / rezultati: do 4 dana  1400,00
 AMA / rezultati: do 4 dana  1400,00
 ASMA / rezultati: naredni dan  1400,00
 AGMA / rezultati: naredni dan  1400,00
 Transglutam. At IgA / rezultati: naredni dan  1400,00
 Transglutam. At IgG / rezultati: naredni dan  1400,00
 Antispermatoz. At / rezultati: do 4 dana  1400,00
 Antkardiolip. At IgM / rezultati: naredni dan  1500,00
 Antikardolip. At IgG / rezultati: naredni dan  1500,00
 Antifosfolip. At IgM / rezultati: do 4 dana  1500,00
 Antifosfolip. At IgG / rezultati: do 4 dana  1500,00
 Lupus antikoagulans / rezultati: naredni dan  1400,00
 Elektroforeza prot. / rezultati: do 4 dana  1100,00
 Imuno elektroforeza / rezultati: do 4 dana  3500,00
 Mikroalbumini / rezultati: naredni dan  900,00
 ±-1 antitripsin / rezultati: naredni dan  1100,00
 Anti CCP At / rezultati: naredni dan  1700,00
 Krioglobulini  700,00
 Ukupni komplement CH50 / rezultati: do 3 dana  1900,00
 C1 inhibitor / rezultati: naredni dan  1400,00
 C1q imunokompleksi / rezultati: do 15 dana  1400,00
 ENA / rezultati: do 4 dana  4500,00
 Ds DNA / rezultati: naredni dan  1400,00
 Anti Scl 70 / rezultati: do 4 dana  1700,00
 Anti Sm At / rezultati: do 4 dana  1700,00
 Anti RNP At / rezultati: do 4 dana  1700,00
 Anti Jo 1 At. / rezultati: do 4 dana  1700,00
 Anti Ro/SSB / rezultati: do 4 dana  1700,00
 Anti La/SSB / rezultati: do 4 dana  1700,00
 Centromerna At. / rezultati: do 4 dana  1700,00
 Lupus ćelije / rezultati: naredni dan  650,00
 ²-2 glikoprotein IgM / rezultati: do 4 dana  1700,00
 ²-2 glikoprotein IgG / rezultati: do 4 dana  1700,00
 Antiperijetalna At-APA / rezultati: naredni dan  1400,00
 Antimitohondrijalna At-AMA / rezultati: do 4 dana  1400,00
 Anti LKM1 At / rezultati: do 3 dana  1900,00
 Antiglijadniska At IgA / rezultati: do 4 dana  1400,00
 Antiglijadniska At IgG / rezultati: do 4 dana  1400,00
 Antiovarijalna At. / rezultati: do 8 dana  1900,00
 Citotoksicna At / rezultati: do 8 dana  3500,00
 Pemfigusna At  1800,00
 ANA profil 1 / rezultati: do 4 dana  4500,00
 At na acetil holinske receptore / rezultati: do 8 dana  4900,00
 HPL / rezultati: do 15 dana  1900,00
 Anti-adenokortikalna At  3600,00
VITAMINI
 Vitamin D 25OH / rezultati: naredni dan  2500,00
 Folna Kiselina / rezultati: naredni dan  1200,00
VIRUSOLOGIJA I BAKTERIJE
 Toxoplasma gondii  IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 Toxoplasma gondii  IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 Rubeola IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 Rubeola IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 CMV IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 CMV IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 Herpes IgG I / rezultati: naredni dan 1400,00
 Herpes IgM I / rezultati: naredni dan 1400,00
 Herpes IgG II / rezultati: naredni dan 1400,00
 Herpes IgM II / rezultati: naredni dan 1400,00
 HAV IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 HbsAg / rezultati: naredni dan 1100,00
 Anti HCV / rezultati: naredni dan 1400,00
 Anti HIV 1+2 (Ag+At) / rezultati: naredni dan 1400,00
 HIV 1+2 Western Blot / rezultati: do 8 dana 9000,00
 HIV 1+2 (PCR) kvalit. / rezultati: do 8 dana 19000,00
 HIV 1+2 (PCR) kvant. / rezultati: do 8 dana 19000,00
 Anti HAV IgM / rezultati: do 8 dana 1400,00
 Anti-Hbe / rezultati: do 8 dana 1400,00
 HCV Western Blot / rezultati: do 8 dana 9000,00
 HAV uk. At / rezultati: naredni dan 1400,00
 Anti Hbs / rezultati: naredni dan 1400,00
 Anti-Hbc IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 HDV 3X / rezultati: do 3 dana 1500,00
 HEV 2X / rezultati: do 3 dana 1300,00
 VDRL+TPHA / rezultati: naredni dan 900,00
 Varicela IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 Varicela IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 Paul Bunnel / rezultati: do 3 dana 1700,00
 EBV IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 EBV IgM / rezultati: do 4 dana 1400,00
 Echinococcus IgG / rezultati: do 4 dana 1500,00
 Echinococcus uk. At(hemaglutini) / rezultati: naredni dan 1500,00
 Trichinela Spiralis IgG / rezultati: do 8 dana 1700,00
 Borellia  burgdorferi IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 Borellia  burgdoferi IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 H Pylori IgG / rezultati: isti dan 1200,00
 H Pylori IgA / rezultati: naredni dan 1200,00
 Chlamydia IgG / rezultati: do 4 dana 1400,00
 Chlamydia IgM / rezultati: do 4 dana 1400,00
 Adenovirus IgG / rezultati: do 4 dana 1400,00
 Adenovirus IgM / rezultati: do 4 dana 1400,00
 Mycoplasma IgM / rezultati: do 4 dana 1400,00
 Mycoplasma IgG / rezultati: do 4 dana 1400,00
 Morbilli IgM / rezultati: naredni dan 1700,00
 Morbilli IgG / rezultati: naredni dan 1700,00
 Coxsackie IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
Coxsackie IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 Mumps IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 Mumps IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 Parvo B 19 IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 Parvo B 19 IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 Echo IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 Echo IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 Influenca A IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 Influenca A IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 Influenca B IgM / rezultati: naredni dan 1400,00
 Influenca B IgG / rezultati: naredni dan 1400,00
 Parainfluenca IgM / rezultati: do 3 dana 1400,00
 Parainfluenca IgG / rezultati: do 3 dana 1400,00
 RSV IgM / rezultati: do 4 dana 1500,00
 RSV IgG / rezultati: do 4 dana 1500,00
 Malarija / rezultati: naredni dan 1700,00
 Listeria monocitogenes IgG / rezultati: do 8 dana 1400,00
 Brucella (BAB) / rezultati: naredni dan 1200,00
 Cysticercosis IgG(Taenia solium) / rezultati: do 8 dana 2300,00
 Yersinia / rezultati: naredni dan 3500,00
 Leptospira / rezultati: do 15 dana 3100,00
 Tularemia / rezultati: naredni dan 2800,00
 Toxocara / rezultati: do 8 dana 3600,00
 Echin-antigen / rezultati: do 8 dana 3200,00
 Borellia  burgdoferi Western-B.IgM / rezultati: do 4 dana 3600,00
 Borellia  burgdoferi Western-B.IgG / rezultati: do 4 dana 3600,00
 Chlamydia trachomatis IgM / rezultati: do 4 dana 1400,00
 Chlamydia trachomatis IgG / rezultati: do 4 dana 1400,00
 Chlamydia pneumoniae IgM / rezultati: naredni dan 2200,00
 Chlamydia pneumoniae IgG / rezultati: naredni dan 2200,00
 TBC (PCR) Sputum / rezultati: do 8 dana 8000,00
 TBC (PCR) Urin / rezultati: do 8 dana 8000,00
 TBC (PCR) (KS) / rezultati: do 8 dana 8000,00
 TORCH / rezultati: naredni dan 13000,00
HBV DNK (PCR)-KS / rezultati: do 8 dana 20000,00
 HCV RNK (PCR)-KS kvalitat. / rezultati: do 8 dana 18000,00
 HCV RNK (PCR)-KS kvantit. / rezultati: do 8 dana 20000,00
 Chlamydia PCR(bris) / rezultati: do 5 dana 7500,00
 HPV PCR (bris) / rezultati: do 4 dana 7500,00
 Gonokok PCR (bris) 7500,00
 HSV I i II PCR (bris) / rezultati: do 10 dana 7500,00
 Ureaplasma PCR (bris) / rezultati: do 5 dana 7500,00
MIKROBIOLOGIJA
 Urinokultura / rezultati: 1 do 3 dana 550,00
 Bris nosa / rezultati: 1 do 3 dana 550,00
 Bris guše / rezultati: 1 do 3 dana 550,00
 Bris rane / rezultati: 2 do 4 dana 650,00
 Bris oka / rezultati: 2 do 4 dana 550,00
 Bris uha / rezultati: 2 do 4 dana 550,00
 Bris kože / rezultati: 2 do 4 dana 550,00
 Sputum / rezultati: 2 do 4 dana 550,00
 Sputum (Levenstain) / rezultati: do 60 dana 4000,00
 Genitalni brisevi i prep / rezultati: 1 do 3 dana 550,00
 Ureaplasma / rezultati: 1 do 3 dana 1100,00
 Mycoplasma / rezultati: 1 do 3 dana 1100,00
 Spermokultura / rezultati: 1 do 3 dana 550,00
 Chlamidia DIF / rezultati: 1 do 2 dana 1400,00
 Citoloski uzorci / rezultati: 2 do 3 dana 1500,00
 Candida At / rezultati: do 8 dana 2400,00
  Phadiotop infant / rezultati: do 8 dana 1500,00
 Procalcitonin / rezultati: naredni dan 2300,00
 Urea izdisajni test / rezultati: naredni dan 3500,00
 Test intolerancije na hranu / rezultati: do 4 dana 3600,00
ALERGIJSKE ANALIZE
 Penicilin g (c1) / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Penicilin V / rezultati: do 4 dana  2500,00
 ampicillyol (pentrexyl c5) / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Sinacilin (amoxicilloy c6) / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Alfacet / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Poleni korova / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Poleni trave / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Poleni drveća / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Grinje / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Dlaka mačke / rezultati: do 4 dana  2500,00
 Pseća dlaka / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Pčela / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Osa / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Belance / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Buđ (mešavina gljivica mx6) / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Pirinač (f9) / rezultati: do 4 dana 2500,00
 Soja / rezultati: do 4 dana 2500,00