Šta radi imunolog?

Od imunologije se očekuje da pomogne u lečenju brojnih hroničnih bolesti, a posebno malignih, i ona u tome mnogo doprinosi.

U imunološkom sistemu je ključ za sve bolesti – od obične prehlade do težih, malignih oboljenja. Iako je način odgovora našeg odbrambenog sistema zapisan u genima, on se prilagođava i uslovima u kojima živimo.

Da bi mogao da nas uspešno brani od svih zaraza, imunitet mora da bude u ravnoteži, ni prejak ni preslab. Svako narušavanje ravnoteže imuniteta „ispliva“ na površinu: javljaju se češće infekcije, alergije koje do tada nisu bile prisutne, pa čak i maligne bolesti.

Oslabljen, imunitet nije dovoljno efikasan da se bori protiv bolesti, ali i previše aktiviran može da ima potpuno suprotan efekat i da ošteti sopstveni organizam.

Imunologija - Megaclinic poliklinika Subotica