Šta radi psiholog?

Psiholozi nisu lekari, njihov pristup tretmanu ljudi sa psihičkim tegobama nije medicinski. U svom radu psiholozi ne postavljaju medicinske dijagnoze i ne prepisuju lekove već se isključivo bave sprovođenjem psiholoških tretmana što uključuje razgovor sa pacijentima, psihološko testiranje (psiho test), psihološko savetovanje i primenu različitih psiholoških tehnika.

Cenovnik

Psihologija - Megaclinic poliklinika Subotica