Šta radi pulmolog?

Pulmolog se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti pluća (upala pluća, rak pluća).
Pored specijalističkog kliničkog pregleda, analize laboratorijskih nalaza, snimanje pluća, moguće je obaviti pregled spirometrom kojim se utvrđuje kapacitet disanja i druge funkcionalne karakteristike pluća.

Cenovnik

Pulmologija - Megaclinic poliklinika Subotica