info@megaclinic.rs
Pon - pet: 07:00 – 20:00
Subota: 07:00 – 12:00

Cenovnik

Brzo i lako izračunajte ukupan iznos polikliničkih i laboratorijskih usluga koje su vam potrebne! 

Klikom na uslugu, zatim na kvadratić sa leve strane ubacujete željenu uslugu u kalkulator

koji će vam prikazati ukupan iznos na dnu stranice.

Laboratorijske analize

Hematologija
Vađenje krvi na terenu
RSD 500
Biohemija
Apo A
RSD 600
Rezultati: isti dan. Priprema: nije potrebna
Apo B
RSD 600
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Lipoprotein A
RSD 1.100
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Laktat
RSD 500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Ceruloplazmin
RSD 1.100
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
CK-NAC
RSD 300
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
CK-MB
RSD 350
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Troponin I
RSD 1.300
Rezultati: isti dan. Priprema: nije potrebna
Pankreasna amilaza
RSD 500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
ACE
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Lipaza
RSD 400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Holinesteraza
RSD 400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Savas foszfatáz
RSD 300
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Mioglobin
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Hepatogram
RSD 600
Rezultati: isti dan. Priprema: nije potrebna
Cu
RSD 700
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Li
RSD 500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Cross Laps
RSD 1.700
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Jonizovani Ca
RSD 450
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Zn
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Pb (heparin)
RSD 2.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Feritin
RSD 1.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Vitamin B 12
RSD 1.100
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Folna kiselina
RSD 1.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Transferin
RSD 1.000
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Haptoglobin
RSD 900
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Eritropoetin
RSD 2.000
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
C-peptid
RSD 1.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Anti-insulinska At
RSD 1.300
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
IgE na humani insulin
RSD 2.200
Rezultati: do 15 dana. Priprema: nije potrebna
Anti IA2 (Tyrosin phosphat)
RSD 2.400
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
GAD Antitela
RSD 2.300
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Anti ICA
RSD 5.000
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
aPTV
RSD 300
Rezultati: isti dan. Priprema: nije potrebna
Heparin
RSD 1.900
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Antitrombin III
RSD 2.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Lupusna At
RSD 1.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Beta HCG
RSD 1.000
Rezultati: isti dan. Priprema: nije potrebna
AFP
RSD 1.000
Rezultati: isti dan. Priprema: nije potrebna
Free HCG
RSD 1.450
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Free E3
RSD 900
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
PAPP-a
RSD 1.450
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
SARS-CoV-2 IgG antitela na Spajk protein ("spike" protein)
RSD 2.000
Rezultati: naredni dan Priprema: nije potrebna
Urini
Opojne droge - opijati morf. her. cod
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Opojne droge - canabis hasis
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Opojne droge - cocain
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Opojne droge - amphet metamf.
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Opojne droge - benzodiazepini
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Opojne droge - barbiturati
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Opojne droge - metadon
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
VMA (diureza)
RSD 1.900
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Ketoholamini (diur.)
RSD 4.000
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Proteini u urinu
RSD 300
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Mikroalbumini
RSD 900
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Kreatinin u urinu
RSD 120
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Kreatinin klirens
RSD 240
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Urea u urinu
RSD 120
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Klirens uree
RSD 240
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
U-Ca
RSD 140
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
U-P
RSD 140
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
5-HIA
RSD 1.800
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Metanefrin
RSD 3.900
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
17-ketosteroidi
RSD 1.800
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
17-OH-kortikosteroidi
RSD 1.800
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
U-kortizol
RSD 1.050
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Aldosteron
RSD 1.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Bence Jones proteini
RSD 700
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Imunoelektroforeza urina
RSD 3.500
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Osmolalnost urina
RSD 600
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Bakar u urinu
RSD 2.800
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Lekovi
Acidum valproicum
RSD 1.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Karbamazepin
RSD 1.250
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Phenobarbiton
RSD 1.250
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Phenitoin
RSD 1.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Digoksin
RSD 1.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Hormoni
Free Testosteron
RSD 1.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Dihidro Testosteron
RSD 2.100
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Hormon rasta
RSD 1.150
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
SHBG
RSD 1.100
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
DHEA-SO4
RSD 1.150
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Androstendion
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
IgF1
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
PTH-intact
RSD 1.100
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Kalcitonin
RSD 1.550
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Osteocalcin
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Aldosteron
RSD 1.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Leptin
RSD 1.400
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
ADH (Vazopresin)
RSD 3.000
Rezultati: do 15 dana. Priprema: nije potrebna
17-OH Progesteron
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Homocistein (KS)
RSD 2.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Anti Mullerian hormon
RSD 2.850
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Inhibin B
RSD 2.200
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
TBG
RSD 1.300
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
ACTH
RSD 1.100
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Adrenalin KS
RSD 1.500
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Noradrenalin-KS
RSD 1.500
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Dopamin-KS
RSD 1.500
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Serotonin
RSD 5.000
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Renin (PRA)
RSD 2.000
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
IGFBP3
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Gastrin
RSD 1.600
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Inhibin A
RSD 2.900
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Tumormarkeri
β -HCG
RSD 1.000
Rezultati: isti dan. Priprema: nije potrebna
Ca 72-4 (želudac)
RSD 1.450
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
NSE
RSD 1.600
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Cyfra 21-1
RSD 1.600
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
β -2 mikroglobulin
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
TATI (Tumor asoc. tripsin inhib.)
RSD 2.900
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
ACE
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Hromogranin A
RSD 3.000
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Protein S-100
RSD 3.300
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
UBC (Kancer mokraćne bešike) (urin)
RSD 3.000
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
TPA (Tkivni polipeptidni antigen)
RSD 3.500
Rezultati: do 15 dana. Priprema: nije potrebna
VIP (Vazointestinalni polipeptid)
RSD 7.500
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
HE4 (roma index)
RSD 2.650
Imunologija
W-Rose
RSD 700
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
RF
RSD 600
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
C3
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
C4
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
IgA
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
IgG
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
IgM
RSD 800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
IgE
RSD 1.000
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
CRP (high sensitive)
RSD 1.000
Rezultati: isti dan. Priprema: nije potrebna
ASTO
RSD 600
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
CIC
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
ANA
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
pANCA (anti-MPO)
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
cANCA (anti-PR3)
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
AMA
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
ASMA
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
AGMA
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Transglutam. At IgA
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Transglutam. At IgG
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Antispermatoz. At
RSD 1.500
Rezultati: do 4 dana Priprema: nije potrebna
Antkardiolip. At IgM
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Antikardolip. At IgG
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Antifosfolip. At IgM
RSD 1.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Antifosfolip. At IgG
RSD 1.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Lupus antikoagulans
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Elektroforeza proteina
RSD 1.650
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Imuno elektroforeza
RSD 4.000
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Mikroalbumini
RSD 900
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
α-1 antitripsin
RSD 1.100
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Anti CCP At
RSD 1.700
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Ukupni komplement CH50
RSD 1.400
Rezultati: do 3 dana. Priprema: nije potrebna
C1 inhibitor
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
C1q imunokompleksi
RSD 1.500
Rezultati: do 15 dana. Priprema: nije potrebna
ENA
RSD 4.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Ds DNA
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Anti Scl 70
RSD 1.700
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Anti Sm At
RSD 1.700
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Anti RNP At
RSD 1.700
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Anti Jo 1 At
RSD 1.700
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Anti Ro/SSB
RSD 1.700
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Anti La/SSB
RSD 1.700
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Centromerna At
RSD 1.700
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Lupus ćelije
RSD 700
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
β -2 glikoprotein IgM
RSD 1.700
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
β -2 glikoprotein IgG
RSD 1.700
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Antiperijetalna At-APA
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Antimitohondrijalna At-AMA
RSD 1.400
Anti LKM1 At
RSD 1.900
Rezultati: do 3 dana. Priprema: nije potrebna
Antiglijadniska At IgA
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Antiglijadniska At IgG
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Antiovarijalna At
RSD 1.900
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Citotoksična At
RSD 3.700
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Pemfigusna At
RSD 1.800
ANA profil 1
RSD 4.900
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
At na acetil holinske receptore
RSD 4.000
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
HPL
RSD 1.900
Rezultati: do 15 dana. Priprema: nije potrebna
Anti-adenokortikalna At
RSD 3.600
Vitamini
Vitamin D 25OH
RSD 2.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Folna kiselina
RSD 1.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Virusologija i bakterije
Toxoplasma gondii IgM
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Toxoplasma gondii IgG
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Rubeola IgG
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Rubeola IgM
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
CMV IgG
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
CMV IgM
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Herpes IgG I
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Herpes IgM I
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Herpes IgG II
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Herpes IgM II
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
HAV IgM
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
HbsAg
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Anti HCV
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Anti HIV 1+2 (Ag+At)
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
HIV 1+2 Western Blot
RSD 9.500
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
HIV 1+2 (PCR) kvalit.
RSD 10.500
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
HIV 1+2 (PCR) kvant.
RSD 10.500
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Anti HAV IgM
RSD 1.400
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Anti-Hbe
RSD 1.400
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
HCV Western Blot
RSD 9.500
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
HAV uk. At
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Anti Hbs
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Anti-Hbc IgM
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna.
HDV 3X
RSD 1.600
Rezultati: do 3 dana. Priprema: nije potrebna
HEV 2X
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
VDRL+TPHA
RSD 1.000
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Varicela IgG
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Varicela IgM
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Paul Bunnel
RSD 1.700
Rezultati: do 3 dana. Priprema: nije potrebna
EBV IgG
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
EBV IgM
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Echinococcus IgG
RSD 1.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Echinococcus uk. At(hemaglutini)
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Trichinela Spiralis IgG
RSD 1.700
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Borellia burgdorferi IgG
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Borellia burgdoferi IgM
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
H Pylori IgG
RSD 1.200
Rezultati: isti dan. Priprema: nije potrebna
H Pylori IgA
RSD 1.300
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Chlamydia IgG
RSD 1.400
Rezultati: doo 4 dana. Priprema: nije potrebna
Chlamydia IgM
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Adenovirus IgG
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Adenovirus IgM
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Mycoplasma IgM
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Mycoplasma IgG
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Morbilli IgM
RSD 1.700
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Morbilli IgG
RSD 1.700
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Coxsackie IgM
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Coxsackie IgG
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Mumps IgM
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Mumps IgG
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Parvo B 19 IgM
RSD 1.600
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Parvo B 19 IgG
RSD 1.600
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Echo IgM
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Echo IgG
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Influenca A IgM
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Influenca A IgG
RSD 1.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Influenca B IgM
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Influenca B IgG
RSD 1.400
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Parainfluenca IgM
RSD 1.500
Rezultati: do 3 dana. Priprema: nije potrebna
Parainfluenca IgG
RSD 1.500
Rezultati: do 3 dana. Priprema: nije potrebna
RSV IgM
RSD 1.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
RSV IgG
RSD 1.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Malarija
RSD 1.700
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Listeria monocitogenes IgG
RSD 1.400
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Brucella (BAB)
RSD 1.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Cysticercosis IgG(Taenia solium)
RSD 2.300
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Yersinia
RSD 4.000
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Leptospira
RSD 3.500
Rezultati: do 15 dana. Priprema: nije potrebna
Tularemia
RSD 2.800
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Toxocara
RSD 3.600
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Echin-antigen
RSD 3.200
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Borellia burgdoferi Western-B.IgM
RSD 3.600
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Borellia burgdoferi Western-B.IgG
RSD 3.600
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Chlamydia trachomatis IgM
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Chlamydia trachomatis IgG
RSD 1.400
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Chlamydia pneumoniae IgM
RSD 2.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Chlamydia pneumoniae IgG
RSD 2.200
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
TBC (PCR) Sputum
RSD 8.000
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
TBC (PCR) Urin
RSD 8.000
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
TBC (PCR) (KS)
RSD 8.000
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
TORCH
RSD 13.000
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
HBV DNK (PCR)-KS
RSD 20.000
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
HCV RNK (PCR)-KS kvalitat.
RSD 18.000
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
HCV RNK (PCR)-KS kvantit.
RSD 20.000
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Chlamydia PCR(bris)
RSD 7.500
Rezultati: do 5 dana. Priprema: nije potrebna
HPV PCR (bris)
RSD 7.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Gonokok PCR (bris)
RSD 7.500
Rezultati: do 5 dana. Priprema: nije potrebna
HSV I i II PCR (bris)
RSD 7.500
Rezultati: do 10 dana. Priprema: nije potrebna
Ureaplasma PCR (bris)
RSD 7.500
Rezultati: do 5 dana. Priprema: nije potrebna
Mikrobiologija
Urinokultura
RSD 550
Rezultati: 1 do 3 dana. Priprema: nije potrebna
Bris nosa
RSD 600
Rezultati: 1 do 3 dana. Priprema: nije potrebna
Bris guše
RSD 600
Rezultati: 1 do 3 dana. Priprema: nije potrebna
Bris rane
RSD 600
Rezultati: 2 do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Bris oka
RSD 600
Rezultati: 2 do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Bris uha
RSD 600
Rezultati: 2 do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Bris kože
RSD 600
Rezultati: 2 do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Sputum
RSD 600
Rezultati: 2 do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Sputum (Levenstain)
RSD 4.000
Rezultati: do 60 dana. Priprema: nije potrebna
Genitalni brisevi
RSD 600
Rezultati: 1 do 3 dana. Priprema: nije potrebna
Ureaplasma
RSD 1.100
Rezultati: 1 do 3 dana. Priprema: nije potrebna
Mycoplasma
RSD 1.100
Rezultati: 1 do 3 dana. Priprema: nije potrebna
Spermokultura
RSD 600
Rezultati: 1 do 3 dana. Priprema: nije potrebna
Chlamidia DIF
RSD 1.400
Rezultati: 1 do 2 dana. Priprema: nije potrebna
Citološki uzorci
RSD 1.500
Rezultati: 2 do 3 dana. Priprema: nije potrebna
Candida At
RSD 1.900
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Phadiotop infant
RSD 2.700
Rezultati: do 8 dana. Priprema: nije potrebna
Procalcitonin
RSD 2.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Urea izdisajni test
RSD 3.500
Rezultati: naredni dan. Priprema: nije potrebna
Test intolerancije na hranu
RSD 3.800
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Alergijske analize
Penicilin g (c1)
RSD 1.500
Rezultat: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Penicilin V
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
ampicillyol (pentrexyl c5)
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Sinacilin (amoxicilloy c6)
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Alfacet
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Poleni korova
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Poleni trave
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Poleni drveća
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Grinje
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Dlaka mačke
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Pseća dlaka
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Pčela
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Osa
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Belance
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Buđ (mešavina gljivica mx6)
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Pirinač (f9)
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna
Soja
RSD 2.500
Rezultati: do 4 dana. Priprema: nije potrebna

Polikliničke usluge

Opšta medicina
Kućna poseta lekara opšte prakse
RSD 5.000
Pregled lekara opšte prakse
RSD 2.500
Kardiologija
Kontrola kod kardiologa
RSD 2.500
Ergometrija
RSD 6.000
Holter krvnog pritiska
RSD 4.000
EKG
RSD 800
Kardiološki pregled kod lekara profesora
RSD 7.000
Internistički pregled
RSD 3.000
Ekspertni ultrazvuk srca kod lekara profesora
RSD 9.000
Ginekologija
Ginekološki pregled
RSD 2.400
Ultrazvuk ginekološki
RSD 2.400
Vaginalni sekret
RSD 600
Kolposkopija
RSD 2.000
NT
RSD 2.500
GNN
RSD 3.000
CTG
RSD 1.000
RT ginekološki
RSD 6.000
Postavljanje spirale
RSD 3.000
Uklanjanje spirale
RSD 2.000
Radiologija
Ultrazvuk gornjeg abdomena
RSD 3.000
Organi koji se detaljno pregledaju su: jetra, slezina, pankreas, žučni putevi, bubrezi i nadbubrežne žlezde. Priprema: Šest sati pre pregleda ne konzumirati hranu.
Ultrazvuk donjeg abdomena
RSD 2.500
Organi koji se detaljno pregledaju su: mokraćna bešika i prostata. Priprema: Doći na pregled sa punom bešikom - popiti 1l vode pre pregleda.
Colordopler karotida
RSD 4.000
Colordopler donjih ekstremiteta
RSD 4.000
Colordopler gornjih i donjih ekstremiteta
RSD 7.200
Colordopler gornjih ekstremiteta
RSD 4.000
Ultrazvučni pregled glave kod beba
RSD 4.000
Ultrazvuk gornjeg abdomena kod lekara profesora
RSD 3.800
Ultrazvuk donjeg abdomena kod lekara profesora
RSD 3.200
Ultrazvuk gornjeg i donjeg abdomena kod lekara profesora
RSD 5.200
Ultrazvuk štitne žlezde kod lekara profesora
RSD 3.200
Ultrazvuk dojki kod lekara profesora
RSD 4.000
Neurologija
Pregled i blokada
RSD 4.000
Neurološki pregled
RSD 3.000
Kontrola kod neurologa
RSD 2.000
Neurološki pregled sa doplerom karotida
RSD 6.000
EMNG
RSD 4.000
Osteopatski tretman
RSD 1.500
Endokrinologija
Endokrinološki pregled kod lekara profesora <